Terms & Conditions

Cargo Masters b.v. is een expeditiebedrijf. Een expediteur committeert zich niet aan het vervoeren van goederen, maar aan het doen laten vervoeren van goederen. Een expediteur is tussenpersoon die handelt in opdracht van de klant bij het tot stand komen van transport overeenkomsten tussen de verscheper en de transporteur.
De diensten geleverd door expiditiebedrijven vallen onder de algemene expeditie voorwaarden welke zij gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam, Rotterdam, Breda and Arnhem. De voorwaarden, beter bekent als de FENEX voorwaarden, beschrijven de standaard regelgeving welke betrekking hebben op de diensten gelverd door expeditiebedrijven en haar klanten en wordt algemeen toegepast bij het tot stand komen van overeenkomsten. De voorwaarden kunnen worden opgehaald van de webiste www.fenex.nl

Wij maken u er op attent dat de FENEX voorwaarden gelimiteerde aansprakelijkheid kent voor zowel de expediteur en de transporteur. Verzekering van goederen in z’n algemeenheid, maar zeker ook gedurende transport is van groot belang. Cargo Masters b.v. kan voor haar klanten en transport verzekering regelen indien daar expliciet om wordt gevraagd.